Feladatsorok

A matematika feladat megoldási sikerében tapasztalt öröm inkább a megértésnél tapasztalható. A megoldás megértése közben nemcsak a “nem tudom” kényelmetlen érzésétől a “tudom” örömteli érzéséig jutunk el. A megoldási módszer megértésében a legnagyobb siker az, hogy a probléma megoldása előre látni engedi annak az esélyét, hogy hasonló feladatok tömegének megoldási lehetőségét szerezzük meg. Ez az örömteli érzés az, ami az új ismeretek átadásakor a magyarázónak is sikerélményt jelent.
A feladatmegoldási módszerek begyakorlása lényegesen unalmasabb feladat. A hasonló problémák megoldásában a korábban megtanult ötlet ismételt felfedezése, és alkalmazása inkább türelemjáték. Egyfelől kudarcok sora, hiszen a felidézés néha sikertelen, illetve a részben eltérő feladatokban azzal szembesülünk, hogy a korábban megértettek nem közvetlenül használhatóak. Az eltérések miatt más korábban begyakorolt tudással kell kiegészíteni az újat. Míg ennek sikeres felfedezése örömet jelent, az eddig vezető út tele van nehézségekkel.
A gyakorlás, a rutin kialakítása hibákkal jár. A hibás megoldás vagy a módszer felidézésében kialakult tévdésből vagy az eltérések kiküszöböléséből következik. Emellett a hibás gondolatmenethez is nélkülözhetetlen a figyelem fenntartása, a kísérlet a módszer felidézésére, a próbálkozás az eltérések felfedezésére. Így a hibás megoldás is a tanulási folyamat része, és a gyakorlás fontos eleme.
Érezhető, hogy a gyakorlás folyamatában a figyelem fenntartásával van a legnagyobb probléma. A gyerekek személyes érdeklődése, társaikkal, szüleikkel, tanáraikkal való kapcsolata olyan sok irányban köti le figyelmüket, hogy önmagában a feladatok kérdéseiben megfogalmazott gyakran számukra teljesen közömbös téma a figyelmük felkeltését és fenntartását aligha tudja megvalósítani.
A tudás átadásának folyamatában, a rutin kialakításának érdekében így elsődleges szerepet kap a motiváció, az elért eredmények értékelése és az elvégzett gyakorlatok eredményének megerősítése.
Pedagógusként olyan feladatok tárházával kell rendelkeznünk, mely jó eszköz arra, hogy megfelelően szintű és mennyiségű gyakorlást biztosít, kellő mennyiségű segédanyag támogatja a megoldások javítását és értékelését, illetve alkalmas arra, hogy segítségével képesek legyünk kitartó munkára motiválni a megoldókat.
Ehhez a munkához évfolyamonként 10-10 feladatsort készítettem, javítást támogató dokumentummal és kidolgozott értékelési rendszerrel.
Várom a módszer iránt érdeklődők kérdéseit.

Bálint Gábor
balintg63@gmail.com